Intuïtieve massage

Intuïtieve massage

Foto

Intuïtieve massage is masseren vanuit je innerlijke hart: je hart door je handen laten stromen. het werkt niet volgens een plan en of schema vanuit je hoofd, maar je luistert bewust naar wat je wordt ingegeven in je contact met degene die er gemasseerd word.
De handen worden gestuurd vanuit je hart, je centrum, je intuïtie, niet vanuit je hoofd. De massage werkt helend op de structuur van het lichaam (spieren, bloedcirculatie, organen, huid enz.) en op de energie (aura, chakra’s, de energiebanen).
Dit is wat intuïtieve massage kan zijn. Omdat wij in onze westerse cultuur van kinds af aan geleerd hebben om ons hoofd overal bij te houden en alleen op ons verstand te vertrouwen.
Het is voor veel mensen intuïtie of ingeving en geen realiteit; het is een vaag begrip en een ongekend ( en zelfs niet erkend ) vermogen, een bron van kennis over onszelf, de wereld en de mensen om ons heen die niet meer tot onze beschikking staat  maar die we weer kunnen opzoeken.
Voor intuïtieve massage is het nodig om deze bron weer aan te boren, en tevens (en hier zit de verrassing ) is intuïtieve massage ook een weg naar deze bron toe.
Intuïtieve massage is behalve een heel makende behandeling voor degene die haar ontvangt (en voor degene die haar geeft!), tevens ook een activiteit die je intuïtie ontwikkelt en bevestigt.
Door middel van de daadwerkelijke aanraking van massage het is een contact zonder woorden waarbij je je denken dus in principe kunt uitschakelen zo kan je intuïtie vorm krijgen en duidelijk worden.
Dat is een proces van steeds weer merken dat je toch in je denken zit en dat steeds ( zonder afkeuring ) weer loslaten en stilte scheppen in jezelf om te kunnen luisteren naar de vaak o zo zachte stem van je intuïtie, van je hart. Door eerst bij jezelf te zijn en vanuit je eigen rust en vertrouwen de ander te ontmoeten en aan te raken of aangeraakt te worden, maak je het samen mogelijk in de massage dat te geven en te ontvangen wat echt van binnenuit komt.
De rust en de aandacht die je al masserend investeert en creëert, keert naar jezelf terug. Het is daarom ook een reis in jezelf.
error: Content is protected !!