Voorwaarden

Voorwaarden

voorwaardenVoorwaarden:

 • De genoemde prijzen gelden binnen de regio Amersfoort.
 • Buiten de boven genoemde regio’s breng ik extra reiskosten in rekening van € 0,19 per kilometer.
 • De extra kosten voor het reizen worden berekend via de ANWB routeplanner: http://route.anwb.nl/routeplanner.
 • De kosten van een eventuele parkeermeter/parkeergarage zijn voor rekening voor u zelf.
 • Voor afstanden vanaf 50 kilometer of meer, maak ik met u een aparte afspraak.
 • De betaling is contant en in euro’s na afloop van de massage, mijn voorkeur is om gepast te betalen.
 • Prijswijzigingen onder voorbehoud.
 • Geen erotische massages !!!

Huisregels:

 1. Hygiëne is een zeer belangrijk aspect, ik verwacht dat u vlak voor de massagebehandeling heeft gedoucht.
 2. Voor een optimale massagebehandeling is het prettig als u op tijd bent, mocht u onverhoopt later komen laat het me weten.
 3. Voorafgaand aan de massage volgt er een kort intake-gesprek.
 4. U kunt aangeven wat voor u het doel van de massagebehandeling is: ontspanning of klachtgericht. Ook wordt zo duidelijk of er sprake is van contra- indicaties en of het verantwoord is om u op dat moment te masseren.
 5. Bij twijfel kan de massagebehandeling worden gestaakt en wordt u gevraagd eerst met de huisarts, behandelend arts en/of specialist te overleggen. U betaalt in dit geval de helft van de behandelingskosten
 6. Uw privacy wordt gewaarborgd. Dit geldt voor uw gegevens, maar ook voor alle geestelijke en lichamelijke zaken die besproken, behandeld of geconstateerd worden tijdens de sessie. Wat binnenskamers is, blijft binnenskamers.
Wat zijn contra-indicaties?
 1. Contra-indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist, raadpleeg bij twijfel altijd eerst uw arts of specialist.
 2. Absolute contra-indicaties (u mag niet worden gemasseerd bij): koorts, griep, ziekten met een verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten, kanker, trombose, antibiotica en ontstekingsremmers.
 3. Relatieve contra-indicaties (afhankelijk van de ernst van de aandoening mag u wel of niet gemasseerd worden bij): open wonden, zwangerschap, ontstekingen, traumatische  aandoeningen, anti-depressiva en spataderen. Ook het gebruik van alcohol en drugs gaat niet samen met massagebehandelingen.
 4. Indien de masseur niet volledig of verkeerd is ingelicht over de gezondheid van de klant, kan GielKettingMassage4You niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ten  gevolge van een door ons uitgevoerde massages.
 5. Bij medicijngebruik moet de massage soms worden aangepast. Geeft altijd aan welke medicijnen u gebruikt en wat het doel daarvan is.
 6. Zijn er nog andere redenen waarmee de masseur rekening moet houden? Bijvoorbeeld: Ischias, hernia’s (ook van 20 jaar terug), whiplash, pijnlijke plekken, etc.
 7. GielKettingMassage4You is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing, diefstal van persoonlijke spullen.
 8. Wij beschikken niet over pin-apparatuur, graag contante betaling. 
 9. Massage is op eigen risico. Indien u medische indicaties die van invloed kunnen zijn op de massage verzwijgt, treft mij geen enkele aansprakelijkheid. 
 10. Ik werk alleen op afspraak.  
Let op: Ik ben géén arts. Ik wil en kan géén diagnoses stellen. De toegepaste therapieën zijn ter ondersteuning van het genezingsproces van het lichaam zelf.
GielKettingMassage4You logo png 300 DPI
error: Content is protected !!